Prawo karne

Sprawdź zakres pomocy Adwokata w Krakowie w dziedzinie prawa karnego.

Prawo cywilne

Sprawdź zakres Kancelarii Adwokackiej w Krakowie w ujęciu prawa cywilnego.

Prawo rodzinne

Sprawdź zakres usług Prawnika w Krakowie w temacie prawa rodzinnego.

Prawo gospodarcze

Sprawdź zakres pomocy Kancelarii Prawnej w Krakowie na podstawie prawa gospodarczego.

Prawo pracy

Sprawdź zakres Doradcy Prawnego w Krakowie w ujęciu prawa pracy.

Prawo administracyjne

Sprawdź zakres pomocy Obsługi Prawnej w Krakowie w temacie prawa administracyjnego.

/

Kancelaria Adwokacka Kraków

Ukoń­czy­łam Wydział Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego w Kra­ko­wie, gdzie obro­ni­łam pracę magi­ster­ską z zakresu prawa pracy. Od 2015 r. jestem członkiem Kra­kow­skiej Izby Adwo­kac­kiej. Odby­łam apli­ka­cję adwo­kacką, w trak­cie któ­rej współ­pra­co­wa­łam z wie­loma reno­mo­wa­nymi Kan­ce­la­riami Adwo­kac­kimi w Kra­ko­wie, Pozna­niu oraz w War­sza­wie, a także uczestniczyłam w stażu zagranicznym zor­ga­ni­zo­wanym przez Izbę Adwo­kacką w Bar­ce­lo­nie. W latach 2018 – 2021 roku byłam członkiem Komi­sji ds. współ­pracy z zagra­nicą Okrę­go­wej Rady Adwo­kac­kiej w Kra­ko­wie. Od 2021 roku jestem zaangażowana w prace Koła do spraw Kobiet przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. W 2020 roku zostałam wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie. Zaj­muję się obsługą klien­tów indy­wi­du­al­nych oraz bizne­so­wych, pro­wa­dząc sprawy z zakresu prawa cywil­nego, gospo­dar­czego oraz rodzin­nego. Zdo­byte doświad­cze­nie zawo­dowe wyko­rzy­stuję także jako obrońca w postę­po­wa­niach kar­nych.

Adwokat Kraków - Dlaczego warto nam zaufać ?

Bierzemy odpowiedzialność za wykonywane pisma procesowe

Przestrzegamy obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej

Jesteśmy uczciwi wobec reprezentowanej strony

Na bieżąco przekazujemy informacje o postępach w toczących się sprawie

Zakres usług Kancelarii Adwokackiej w Krakowie

Kancelaria adwokacka świadczy usługi dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną. Doradza i prowadzi sprawy na różnych etapach postępowania.

Opinie naszych klientów

Aneta W.

„Z Panią Jagodą współpracuje od jakiegoś czasu i śmiało mogę powiedzieć iż jest to osoba, której można w pełni zaufać. Pracowita, pomocna a przede wszystkim kompetentna to tylko kilka z wielu pozytywów u Pani Jagody. Podczas prowadzenia mojej rozprawy w sądzie Pani Jagoda w pełni się zaangażowała. Byłam na bieżąco informowana o postępach telefonowo czy też mailowo. Również spotkania odbywały się regularnie, gdzie wszystko zostało mi szczegółowo przedstawione tak aby zminimalizować stres związany z rozprawą. Pani Adwokat zaimponowała mi ogromną wiedzą i zaradnością w każdej sytuacji, gdy przechodziłam długą drogę sądową. Dzięki jej rzetelnej i profesjonalnej pracy wygrałam bardzo ważną dla mnie rozprawę. Szczerze polecam Panią Jagodę, każdemu kto potrzebuje pomocy prawnej. Jest to osoba godna polecenia każdemu i sama z miłą chęcią skorzystam z jej usług w przyszłości jeśli tylko będzie taka potrzeba.”

Piotr P.

„Mecenas Tendera wyróżnia się na rynku krakowskim profesjonalnym podejściem i pracowitością. W tej kancelarii można liczyć na dokładne zrozumienie tematu i uczciwość. Z czystym sumieniem mogę polecić panią adwokat, która doprowadziła do oczekiwanego finału już niejedną sprawę w sądzie.”

Sylwia P.

„Pełen profesjonalizm i jednocześnie ogrom empatii w jednej osobie. Polecam z całego serca.”

Małgorzata Ł.

„Bardzo polecam współpracę z Mec. Jagodą Tenderą. Przez ostatnie dwa lata mogłam liczyć na w pełni profesjonalne i empatyczne podejście do mojego tematu, które skutkowało sukcesem w sadzie. Z czystym sercem polecam, w szczególności w przypadku trudnych zagadnień prawnych.”

Jonathan Y.

„I have worked with Jagoda for ten years and have been delighted with her efforts on my behalf and my clients.  Diligent to the end.”

Patrycja B.

„Pani Mecenas prowadziła moją sprawę z najwyższą starannością i przestrzegając wszystkich zasad etyki adwokackiej. Pani Mecenas była zawsze bardzo dobrze przygotowana, posiada dużą wiedzę i doświadczenie. Bardzo polecam Panią Mecenas Jagodę Tenderę.”

Magda U.

„Adwokat Jagoda Tendera prowadziła moje dwie sprawy – każda z nich była zupełnie z innego zakresu: raz cywilnego, raz karnego. W obu przypadkach pani mecenas wykazała się dużą znajomością przepisów i kompetencją. Miałam poczucie dużego zaangażowania i pewności z obranej drogi procesowej. Najważniejsze jednak, że dwukrotnie była to niezwykle życzliwa współpraca: bezstresowa i sympatyczna. Cały czas wiedziałam, jak przebiega sprawa, na jakim jest etapie, dlaczego podejmujemy określone działania. Świetny i zaangażowany fachowiec i człowiek.”

Maciej R.

„Kancelaria posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie obsługi firmy od momentu założenia po dalsze funkcjonowanie. Rzetelne prowadzi sprawy naszej spółki z o.o.
Polecam współpracę z kancelarią.”

Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie

„(…) Należy podkreślić, że adw. Jagoda Tendera – w porównaniu do pozostałych występujących w niniejszej sprawie obrońców z urzędu – wykazuje się zdecydowanie ponadprzeciętnym zaangażowaniem w prowadzenie obrony oskarżonych. Uczestniczy w każdym terminie rozprawy (w zdecydowanej większości osobiście, jedynie sporadycznie poprzez substytuta), jest zawsze aktywna w czasie przesłuchania świadków, zadaje liczne pytania,
które potwierdzają, że jest przygotowana do przesłuchania każdego ze świadków. Mając na uwadze ogrom zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wymaga to od niej niewątpliwie nadzwyczajnego nakładu pracy”.

Masz więcej pytań ?

Blog

obsługa prawna firm
W dzisiejszych czasach każda firma niezależnie od branży musi stawić czoła wielu wyzwaniom prawno-biznesowym. Nie jest łatwo samodzielnie poradzić sobie z kwestiami takimi jak umowy, ochrona danych, czy ochrona własności...
Spis treści: Wstęp Kim jesteśmy ? Zakres prawa rodzinnego Usługi oferowane przez Kancelarię Adwokacką Czemu my? Podsumowanie Wstęp Prawo rodzinne jest jednym z obszarów prawa, które reguluje kwestie związane z...
Spis treści: Wstęp O Kancelarii Adwokackiej Obszar prawa karnego Usługi oferowane przez Kancelarię Adwokacką Współpraca z klientami indywidualnymi i przedsiębiorstwami Profesjonalizm, doświadczenie i zaangażowanie Podsumowanie   Wstęp Prawo karne jest...