Prawo rodzinne

Sprawy rodzinne niejednokrotnie łączą się z wielkimi emocjami, ponieważ dotyczą one nie tylko bardzo delikatnych kwestii, ale również najistotniejszych, jak opieka nad dziećmi, czy zakończenie związku małżeńskiego przez rozwód.

Świadczymy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie Państwa sprawy. Przede wszystkim wsłuchujemy się w Państwa potrzeby i staramy się dobrać rozwiązanie najlepsze nie tylko z punktu widzenia procesowego, ale przede wszystkim życiowego. W zależności od Państwa zlecenia, nasza pomoc obejmować może reprezentację strony w całym postępowaniu, jak również może być ograniczona do określonych etapów sprawy bądź też pojedynczej czynności, np. przygotowania pojedynczego pisma. Z uwagi na specyfikę spraw rodzinnych, w szczególności spraw dotyczących małoletnich, zachęcamy do wszelkich poza procesowych form rozwiązywania sporów, udzielając stosownej pomocy prawnej w trakcie negocjacji, rokowań oraz w postępowaniu mediacyjnym.

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną m. in. w sprawach:

 • o rozwód,
 • o separację,
 • o unieważnienie małżeństwa,
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • o podział majątku,
 • o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny,
 • o ograniczenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • o uregulowanie, ograniczenie i zakazanie kontaktów z małoletnimi dziećmi oraz o egzekucję kontaktów,
 • o ustalenie, podwyższenie i obniżenie świadczenia alimentacyjnego,
 • o ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa,
 • o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • o adopcję i opiekę oraz w sprawach dotyczących małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej,
 • związanych z uprowadzeniem dziecka za granicę (w ramach Konwencji Haskiej) .