Zakres usług

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną. Doradza i prowadzi sprawy na różnych etapach postępowania. Reprezentujemy klientów w sporach gospodarczych, cywilnych, karnych, pracowniczych oraz w sprawach rodzinnych i spadkowych.
Cechuje nas rzetelność i indywidualne podejście do każdego klienta. Zależy nam na jego komforcie i poczuciu bezpieczeństwa – zakładamy przejrzyste warunki współpracy. Służymy pomocą w każdej sprawie i jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy. Kan­ce­la­ria Adwokacka świad­czy usługi także w języku angiel­skim (We provide services in English).

Prawo karne

W zakresie postępowania karnego czy też w sprawach o wykroczenia możecie Państwo liczyć na pełne zaangażowanie oraz pomoc, niezależnie od okoliczności w których się znaleźliście. Świadczymy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie Państwa sprawy, udzielając porad prawnych i zastępstwa procesowego w postępowaniu przygotowawczym przed organami Policji i Prokuratury…

Zobacz wiecej

Prawo cywilne

Kancelaria Adwokacka oferuje kompleksową pomoc prawną we wszystkich dziedzinach prawa cywilnego: z zakresu prawa rzeczowego, zobowiązaniowego i spadkowego. Zastępstwo procesowe jest możliwe na każdym etapie sprawy – w postępowaniu przedsądowym, sądowym we wszystkich instancjach i w postępowaniu egzekucyjnym oraz niezależnie od roli procesowej – powoda, pozwanego, wnioskodawcy, uczestnika, interwenienta.

Zobacz wiecej

Prawo rodzinne

Sprawy rodzinne niejednokrotnie łączą się z wielkimi emocjami, ponieważ dotyczą one nie tylko bardzo delikatnych kwestii, ale również najistotniejszych, jak opieka nad dziećmi, czy zakończenie związku małżeńskiego przez rozwód. Świadczymy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie Państwa sprawy.

Zobacz wiecej

Prawo gospodarcze

Częste zmiany prawa w Polsce doprowadzają do sytuacji, że prowadzenie działalności gospodarczej aktualnie stało się niezwykle trudne i wymagające od przedsiębiorców dodatkowych nakładów pracy oraz czasu, aby przystosować się do nowej rzeczywistości, w tym przede wszystkim rzeczywistości prawnej. Kancelaria Adwokacka pomoże przejść Państwu przez wszelkie zawiłości przepisów prawa od samego początku rejestracji firmy, czy to w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, czy spółki.

Zobacz wiecej

Prawo pracy

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, udzielając zastępstwa procesowego w postępowaniach toczących się przed sądem pracy wszystkich instancji oraz organami administracji publicznej, w szczególności Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowymi i Wojewódzkimi Zespołami do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i Państwową Inspekcją Pracy.

Zobacz wiecej

Prawo administracyjne

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi z zakresu prawa administracyjnego, udzielając zastępstwa procesowego przed organami administracji publicznej, w tym administracji państwowej i samorządowej oraz w postępowaniu sądowo administracyjnym przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Zobacz wiecej

Dane kontaktowe

Informacja:

Kancelaria przyjmuje klientów wyłącznie na umówionych wcześniej telefonicznie spotkaniach.

Sledź nas