Cennik

Wynagrodzenie za świadczone przez Kancelarię Adwokacką usługi oraz zasady rozliczenia ustalane są każdorazowo indywidualnie z klientem przed przyjęciem zlecenia.

stawka godzinowa

W zależności od charakteru i stopnia skomplikowania sprawy, Kancelaria Adwokacka ustala z klientem stawkę za godzinę pracy adwokata. Każda czynność jest odnotowywana, a klient na bieżąco informowany o podjętych czynnościach i czasie pracy nad jego sprawą. Końcowe rozliczenie następuje na podstawie pisemnego zestawienia wykonanych czynności i poświęconego czasu pracy.

stawka ryczałtowa

Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy ustalana jest z góry i jest ona niezależna od ilości czynności i poświęconego czasu pracy.

stawka ryczałtowa z limitem

Stawka ryczałtowa z limitem czynności lub godzin. Wysokość wynagrodzenia określana jest z góry, przy czym uwzględniony zostaje konkretny zakres czynności (np. ilość pism, ilość rozpraw) lub maksymalny czas pracy. Czynności podejmowane ponad ustalony limit podlegają osobnemu rozliczeniu na podstawie stawki ryczałtowej lub godzinowej. Rozliczenie w formie miesięcznej stawki ryczałtowej z limitem godzin preferowane jest w przypadku stałej obsługi prawnej podmiaotów gospodarczych.

success fee

Wynagrodzenie dodatkowe, ustalane poza wynagrodzeniem zasadniczym. Wynagrodzenie w ramach success fee zależne jest od wyniku sprawy. Może to być z góry określona kwota za wygranie sprawy lub z góry ustalony procent kwoty uzyskanej dla reprezentowanej strony.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia zapłaty wynagrodzenia na umówione raty.

Dane kontaktowe

Informacja:

Kancelaria przyjmuje klientów wyłącznie na umówionych wcześniej telefonicznie spotkaniach.

Sledź nas